Czy warto studiować prawo?

Wielu młodych ludzi już nawet podczas trwania szkoły średniej doskonale wie, co chce robić w przyszłości. Po ukończeniu edukacji w liceum lub technikum obierają wcześniej wybraną przez siebie ścieżkę kształcenia wyższego. Duży odsetek nastolatków mierzy się jednak z wątpliwościami, jaki zawód chcieliby wykonywać. Jedną z opcji jest studiowanie kierunków związanych z prawem.

Przyszli studenci zadają sobie pytanie: „Czy warto studiować prawo?” Jest to bardzo często wybierany kierunek na uczelniach. Biorąc pod uwagę złożoność prawa i wiele jego gałęzi, z pewnością każdy młody prawnik będzie mógł podjąć interesującą go specjalizację. Nie trzeba dodawać, że zarobki w tej branży są bardzo wysokie. Jednak najważniejszym kryterium wyboru tego kierunku powinny być predyspozycje oraz zainteresowania młodego człowieka.

Jeśli chodzi o prawo studia w tym kierunku wiążą się z pewnością z ciężką pracą oraz z koniecznością nauki mnóstwa zagadnień, często w krótkim czasie. Po kilku latach intensywnego studiowania, można podjąć pracę nie tylko w kancelarii prawniczej, ale również jako doradca podatkowy, notariusz, czy też mediator. Oczywiście możliwości przewidzianych dla absolwentów prawa jest bardzo dużo, a sporo świeżo upieczonych adwokatów decyduje się na prowadzenie swoich własnych kancelarii, stąd szukając takiego miejsca jak kancelaria adwokacka Białystok, natrafić można na sporo młodych prawników.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że takie studia nie są dla osób, które nie są na nie w pełni zdecydowane. Zapisywanie się na kierunki prawnicze pod wpływem impulsu lub znajomych to jedna z najgorszych decyzji. Zawód prawnika wymaga sporo cierpliwości, odporności psychicznej, wytrwałości oraz empatii. Prawnicy też muszą się cały czas dokształcać, więc ta ścieżka kariery nie jest dla każdego. Warto więc zastanowić się, czy te kosztowne i czasochłonne studia są dla Ciebie.

Reklama

Rejestracja spółki z o.o. – co warto wiedzieć?

Rejestracja spółki z o.o. to zadanie, przed którym stoi każdy, kto chce wejść na rynek w takiej formie prowadzenia biznesu. Zanim jednak zdecydujemy się na taki krok, warto wiedzieć, co jest wymagane do rejestracji spółki.

Sama rejestracja spółki nie jest darmowa, ponieważ osoby wchodzące w spółkę muszą uiścić opłatę, która obecnie wynosi pięć tysięcy złotych. Co ważne, w przypadku innych podmiotów prawa handlowego, ta opłata jest stosunkowo wyższa. Mając to na uwadze, można bez problemu zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Kto może wejść w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? W taką spółkę wejść mogą osoby fizyczne oraz osoby prawne. Warto przed założeniem spółki zapoznać się z przepisami, które mówią właśnie o spółkach prawa handlowego. Pomóc w tym może kancelaria adwokacka Białystok.

Co ważne, prowadzenie spraw spółki zlecone jest jej organom, w których znaleźć powinny się osoby z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. W prowadzeniu spraw spółki pomocne okazać może się fachowe doradztwo prawnika, który będzie znał przepisy prawne. Chcąc legalnie i prawidłowo prowadzić spółkę, należy w pierwszej kolejności wybrać odpowiedniego adwokata lub radcę prawnego, który ma wiedzę z zakresu prawa handlowego. Warto więc skorzystać z takiej opcji jak porady prawne Białystok.

Dozór elektroniczny – co warto wiedzieć

Osoby skazane za różnego rodzaju przestępstwa najczęściej otrzymują karę pozbawienia wolności. Nie zawsze jednak kara musi być odbywana w więzieniu. Coraz częściej przez sądy wykorzystywany jest system dozoru elektronicznego. Na czym to rozwiązanie polega?

Czym jest system dozoru elektronicznego?

Ogólnie rzecz ujmując, jest to system, który pozwala osobie skazanej odbyć karę poza murami więzienia. Skazany w ramach tego rozwiązania odbywa karę w swoim miejscu zamieszkania. Dozór elektroniczny ogranicza jednocześnie możliwość opuszczenia wskazanego miejsca pobytu. Skazanemu zakładane jest specjalne urządzenie przypominające bransoletkę z wbudowanym nadajnikiem. Zwykle urządzenie to zakładane jest na nogę. Osoba podlegająca dozorowi elektronicznemu jest stale monitorowana. W momencie, w którym opuści wyznaczone miejsce pobytu, nadajnik natychmiast prześle informację odpowiednim służbom. Warto tu podkreślić, że dozór elektroniczny nie oznacza, że skazany musi przebywać całą dobę w miejscu zamieszkania. Może prowadzić życie społeczne i pracować, ale w miejscu wskazanego pobytu musi przebywać o wyznaczonych porach. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, warto skorzystać z usługi takiej jak porady prawne Białystok.

Kiedy stosowany jest system dozoru elektronicznego?

O tym, czy wobec skazanego może zostać zastosowany dozór elektroniczny, decyduje sąd. Aby było to możliwe, kara nie może przekraczać 1,5 roku, a skazany musi posiadać miejsce stałego pobytu. W takich sprawach może pomóc kancelaria adwokacka Białystok.

Umowa o zachowaniu poufności

Zachowanie poufności jest bardzo ważne dla dwóch stron umowy, dlatego też należy wiele uwagi poświęcić na to, aby umowa była odpowiednio sformułowana. Pomóc w tym może adwokat Białystok.

Jak wiadomo, w polskim systemie prawnym, umowy mogą być formułowane zgodnie z postanowieniami stron kontraktu, z zastrzeżeniem, że wszystkie aspekty muszą być zgodne z prawem. Każdy, kto chce być pewnym, tego, że umowy są zgodne z obowiązującymi w naszym kraju ustawami, powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z opinią prawnika, który będzie mógł ocenić czy kontrakt niesie korzyści. Umowa o zachowaniu poufności to zyskujące na popularności rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej podmiotów podpisujących umowy. Co ważne, jest to rozwiązanie, które spopularyzowało się wśród aktorów i sportowców, jednakże od wielu lat pojawia się również w zwykłych kontaktach biznesowych. Co ważne, umowa taka zobowiązuje pracownika do zachowania poufności pod rygorem zapłacenia kary. Kara umowna również jest ustalana w formie porozumienia obu stron. Umowa zobowiązuje wszystkie strony, które ją podpisały.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego typu umowy, sprawdź porady prawne Białystok.

Co zrobić kiedy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia?

Co może zrobić zatrudniony, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia? Jak wiadomo, takie sytuacje są dość częste, dlatego warto wiedzieć, co zrobić w przypadku pojawienia się takiego problemu.

Brak wynagrodzenia za pracę

Pracownik, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, może dochodzić swoich roszczeń w czasie trwania umowy oraz wtedy, gdy już nie pracuje. Warto poznać prawa pracownicze, w tym celu należy zapoznać się z przepisami Kodeksu Pracy, czyli ustawy, która przedstawia obowiązki i prawa pracowników i pracodawców. Jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, to nie należy się obawiać tego, że pieniądze nigdy nie trafią na nasze konto. Nie posiadając odpowiedniej wiedzy i umiejętności, należy skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Warto nadmienić, że pracownik dochodzący swoich praw nie musi wnosić opłaty od pozwu, ponieważ jest on zwolniony aż do kwoty 75 tysięcy złotych. Przed przejściem na drogę sądową należy wystosować pismo, które jest wezwaniem do zapłaty. Pismo to należy wysłać na adres swojego pracodawcy.

W takich sprawach może pomóc adwokat Białystok. Zapytaj o porady prawne Białystok i dowiedz się więcej w tej kwestii.